Utbildningar

Säkerhetsutbildningar

utbildareSKOG

Anders Larsson och Georg Wickberg har tillsammans utbildningsföretaget

utbildareSKOG.se

Anders är skogsingenjör och Georg är motorsågsinstruktör, tillsammans har de en unik och gedigen kunskap och kompetens inom skog och utbildning. De har båda en lång erfarenhet som gymnasielärare inom skogsbruksutbildning och har utbildningsuppdrag åt till exempel kommuner, el-distributörer, avverkningsföretag och kyrkogårdsförvaltningar. För att hålla sig uppdaterade med de senaste teknikerna och produkterna har de valt att samarbeta med världsledande motorsågstillverkaren:

Stihl

Motorsågskörkort: finns på olika nivåer och vi är licensierade att utbilda i säkert arbete med motorsåg i samtliga klasser.


Klasser


Grönt kort utbildning: i natur-och kulturmiljövård ger efter avklarad utbildning ett kompetensbevis, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enlligt PEFCs krav.


Röjningsutbildning: erbjuder vi i form av en mycket gedigen 3-dagars utbildning. Här får du en mycket bra start inför ditt fortsatta skogsbruk. Den passar både dig som vill lära dig från grunden eller dig som vill lära dig mera.


Liftutbildning på skylift samt saxlift: Utbildningarna kan kombineras med motorsågskörkort steg E (arbete med motorsåg från arbetsplattform) eller köras separat. Utbildningen riktar sig till målare, snickare, elektriker med mera. Kurserna är utformade enligt standard SS-ISO 18878:2014.


Grönt kort och Blått kort i skogen:Natur och kulturmiljöhänsyn i skogen är också kurser som vi utbildar inom. Blått kort avser dikning, det vill säga skyddsdikning, markavvattning och dikesrensning. För mer info om dessa ring eller maila Anders eller Georg.


Om du bor långt ifrån och känner att du är intresserad så syr vi gärna ihop paket där mat och boende är inkluderat. Är ni många intresserade på samma ort kan vi också använda andra orter för sammankomsterna.


Behöver du motorsågskörkort?

Från första december 2012 får man inte arbeta yrkesmässigt med motorsåg eller röjsåg utan utbildning. En ny föreskrift från Arbetsmiljöverket syftar till att minska olyckorna genom att ställa krav på motorsågskörkort.


De nya kraven på motorsågskörkort gäller inte den som jobbar själv i egen skog men alla som arbetar åt någon annan. Eftersom många saknar utbildningen kommer arbetsgivarna att ha fram till 2015 på sig  att se till att alla anställda har motorsågsutbildningen.


För mer info: Säker Skog

Vad kostar det?

Beskriv vilken utbildning du är intresserad av samt antal deltagare och e-posta till anders@utbildareskog.se för en offert.


Om du vill ha mera information kan du även ringa till  Anders på

0731-814004

Torsby Event o Camp | Sörmark 68 | 685 93 TORSBY

info@torsbyeventocamp.se

Tele:0731-814004